Ohlédnutí za sezónou mladých hasičů 2018

Každý rok začínáme stejně a přece je pokaždé jiný. Prioritou je pro nás účast v Moravskoslezské lize mladých hasičů. Do ligy jsme postavili tři družstva, a to družstvo mladších žáků, družstvo starších a družstvo dorostu. Celkem jsme byli na dvacetijedna soutěžích, včetně těch, které se konaly v okolních vesnicích. Ani nám se nevyhýbaly úrazy- zlomené prsty, vyvrtnuté kotníky a stálý nedostatek dětí. Přesto mladší žáci, kteří statečně bojovali v pěti členech ze sedmi, se umístili se stopadesáti body v MSL MH na 17. místě, družstvo starších na místě jedenáctém se 169 body a družstvo dorostu získalo krásné třetí místo a 124 bodů. Družstvo mini, které soutěží pouze na lubenské soutěži, obsadilo pěkné druhé místo. Kurz instruktorky mladých hasičů absolvovala Denča Michnová, kurz vedoucích mladých hasičů Oli a Honza Němečkovi a rozloučili jsme se s Matějem Rychetníkem, který dosáhl věku dospělosti a dále už nemůže soutěžit v kategorii dorost. Dětem se v průběhu sezóny pořídilo sedm dresu a sedm přileb.

Začátek roku věnujeme přípravě spojování spojek na sucho, opakujeme si znalosti ze zdravovědy s nácvikem KPR. Letos poprvé jsme zavítali na fryčovický braňák, kde v kategorii dorostenců Honza Čajánek získal první místo. S dětmi jsme vyrazili na výlet do Olomouce do“ Pevnosti poznání“ a v olomoucké nemocnici se byli podívat, jak funguje potrubní pošta. Poté jsme přenocovali v hasičárně, druhý den jsme potrénovali a na oběd připravili kotlíkový guláš. V květnu jsme navštívili oslavy našeho sponzora slévárnu GIFF k jejich čtyřstému výročí založení. I my jsme pro ně měli překvapení v podobě poháru a poděkování. Dále jsme prezentovali hasičský sport na veletrhu zájmových kroužků ve Frýdlantu nad Ostravicí, spoluorganizovali brannou hru „ S kamenem do Kameňa“ nejen pro mladé hasiče, ale i děti z okolí. Tato akce proběhla za přispění finanční dotace z města Frýdlant n/O. Probíhalo focení, pouštěli jsme draky, ale ten den, jak naschvál, zrovna moc nefoukalo. V říjnu se konalo slavnostní zakončení MSLMH, kde se naposledy v toto roce sešla všechna družstva a všichni byli oceněni za své výkony. V listopadu proběhl lampiónový průvod a zavítali jsme do Ostravy na 112, kde jsme navštívili záchranáře, kteří nám ukázali speciální sanitku a lehátko, které slouží k převozu vysoce nakažlivých pacientu, hasiče a jejich vozový park a městskou policii s jejich parťáky ve stájích, které jsme si mohli pohladit i nakrmit. Opravdu super zážitek.

Závěrem bychom rádi poděkovali Všem, kdo nám pomáhají, Všem sponzorům a příznivcům za podporu mladých hasičů v Lubně, a v neposlední řadě také paní starostce města Frýdlantu nad Ostravicí paní Heleně Pešatové za celoroční podporu, na kterou se budeme těšit i příští rok.

Komentáře vytvořeny pomocí CComment