Aktuality

Procházka Lubnem 2021

Dne 29.12. jsme v počtu 46 osob uskutečnili krásnou procházku po malebných zákoutích Lubna. Počasí přálo a Libor Kokeš nám k tomu všemu podal odborný výklad o historii Lubna a důležitých místech a událostech, které se na Lubně staly.

Přidat komentář (0 Komentářů)

SDH Lubno má nový prapor

Dne 18. září 2021 lubenští hasiči oslavili s ročním odkladem 90 let trvání sboru.

Slavnostního programu se účastnila, kromě členů SDH Lubno, i řada hostů, ať již z okolních bratrských SDH (Bystré, Nová Ves, Frýdlant n/O, Pržno, Metylovice, Hodoňovice), tak i za OSH Frýdek Místek starosta p. Dalibor Velčovský, starostka města Frýdlantu n/O paní RNDr. Helena Pešatová spolu s tajemnicí ing. Renátou Šigutovou. Přítomni byli i příznivci z řad sponzorů a fanoušků.

Kromě seznámení s historií SDH Lubno proběhlo předání ocenění a vyznamenání členům SDH Lubno za jejich práci pro sbor.Důležitým bodem pak bylo první veřejné představení nového praporu, kterému udělil požehnání farář pan Roman Macura. Prapor vyšila a s grafikou pomohla paní Wasilka Pístovčák z Ostravy. Prapor zaujal své čestné místo v klubovně SDH Lubno v požární zbrojnici a veřejnost jej bude moci vidět při různých společenských příležitostech.

Libor Kokeš

 21 Oslavy90let1   21 Oslavy90let2

21 Oslavy90let3

Přidat komentář (0 Komentářů)