Přidány informační letáky

Dnes byla do menu na levé straně přidána položka "Požární prevence". V ní jsou umístěny informační letáky věnující se požární prevenci a informovanosti obyvatel.

ODKAZ

Komentáře vytvořeny pomocí CComment